PROIECT SECTORIAL
        Obiective        Prezentare        Rezultate        Parteneri        Contacte        Imagini        Harta

Lāna este un material cu bune proprietăți de izolare, dar al cărui potențial nu este īncă cunoscut și valorificat suficient.

La nivelul Romāniei există un potențial mare de obținere a materiei prime, atāt ca urmare a efectivelor animale existente cat și a posibilității de creștere a acestor efective de animale datorită condițiilor geografice și de tradiție existente.

La nivel național și mondial există puține studii care să analizeze cu precădere lāna de oaie ca material izolator; cele mai multe raportări din literatura de specialitate analizānd comparativ mai multe materiale izolatoare, de proveniență naturală sau sinterizate.

Din punct de vedere a impactului asupra sănătății oamenilor și impactului asupra mediului, izolațiile din lānă de oaie au o comportare bună, nu influențează negativ sănătatea utilizatorilor și contribuie la reducerea poluarii prin legarea chimică a formaldehidei și a altor substanțe nocive.

Rezultatele cercetării vor impulsiona eforturile īn direcția creșterii gradului de eficacitate, a metodelor moderne de finanțare, contribuind la creșterea capacității de absorbție a fondurilor, cu predilecție a celor care vor putea asigura formarea de capacități de producție a produselor eco-inovative din lāna, antreprenorilor privați din zonele rurale etc.


Rezultatele/livrabilele sunt următoarele:

(R1) Raport 1 - Raport de sinteză a politicilor, instrumentelor, mecanismelor și practicilor existente privind valorificarea integrată a resursei naturale de lāna de oaie īn domeniile identificate;

(R2) Raport 2 - Raport privind analiza și evaluarea potențialului național al resursei naturale de lāna de oaie;

(R3) Raport 3 - Raport privind analiza și evaluarea potențialului național de cercetare-dezvoltare-inovare privind realizarea și integrarea produselor eco-inovative pe baza de lānă de oaie īn domeniul construcțiilor;
(CB) Cerere de brevet pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală/industrială;
(DT) Documentație tehnică de realizare īn faza pilot, cu recomandări pentru potențialii beneficiari ai tehnologiilor transferabile;

(R4) Raport 4: Raport privind analiza capacității de transfer și comercializare a rezultatelor de cercetare pentru valorificarea integrată a resursei naturale de lāna și a utilizarii produselor eco-inovative pe baza de  lāna īn domeniul construcțiilor și elementelor de etanșare, lanolina, inclusiv modalitați optime de procesare a lānii. Raport privind analiza și evaluarea potențialului național de CDI privind realizarea și integrarea produselor eco-inovative pe baza de lāna īn domeniul construcțiilor. Harta arealului sursei naturale de lāna de oaie;
(B) - Baza de date specifică, adresată potențialilor beneficiari; 
(H) - Harta arealului sursei naturale de lāna de oaie;


(R5) Raport 5 - Raport privind directiile strategice și obiectivele prioritare de cercetare īn domeniul capacității de transfer și comercializare a rezultatelor de cercetare prin valorificarea integrată a fibrelor de lāna, īn perioada 2018-2030, propuneri privind modul de realizare al acestora, corelat cu potențialul național de cercetare, potențialul industrial de procesare și realizare de produse eco-inovative.

Planul de valorificare/diseminare rezultatelor se va realiza prin:

- fundamentarea unor tipologii de produse eco-inovative pe baza de lāna de oaie cu aplicabilitate eficientă īn domeniile identificate, cu focalizare pe eficiența energetică a clădirilor;

- elaborarea de soluții tehnologice și soluții eficiente și eco-inovative de produse adresate construcțiilor;

- validarea unor produse transferate la stadiul de demonstrator/pilot, cu scopul depunerii unor cereri de brevet vizānd produse inovative din lāna destinate domeniului constructiilor;

- prin articole īn reviste BDI/ISI a rezultatelor unor cercetari experimentale si de durabilitate pe tipuri de produse eco-inovative pe baza de lāna de oaie cu aplicabilitate eficientă īn domeniul construcțiilor;

- organizarea de dezbateri ale rezultatelor cercetarii cu specialiști din zootehnie, sectorul industrial și mediul academic;

- elaborarea unor sinteze si materiale informative care vor fi transmise factorilor de decizie și altor actori interesați;

- elaborarea de comunicări științifice și rapoarte care se vor prezenta la dezbaterile organizate la nivel național și internațional.

Beneficiul imediat al proiectului va fi o mai bună cunoaștere a realităților interne și externe din sectorul CDI, o așezare științifică a cercetării īn zona resursei naturale de lāna, realizarea de produse, tehnologii și instrumente de valorificare integrală și integrată a lānii și implicit o mai bună coordonare a politicii nationale de cercetare-inovare cu nevoile concrete ale mediului economic și ale pieței CDI și implicării sporite a mediului privat īn finanțarea sectorului cercetare-dezvoltare.