PROIECT SECTORIAL
        Obiective        Prezentare        Rezultate        Parteneri        Contacte        Imagini        Harta

SCOPUL

Valorificarea integrată a lānii de oaie şi identificarea unor materiale/produse eco-inovative avānd ca suport lāna de oaie pentru a fi utilizate īn diverse domenii, cu prioritate īn domeniul construcţiilor, precum şi la creionarea unor direcţii de exploatare a acestei resurse naturale care pot fi incluse īn “strategia lānii”.

Directiva privind īncurajarea producerii de energie din surse regenerabile (2009/28/EC) stabileşte termenele și direcţiile clare pentru creşterea nivelului de performanţă energetică şi integrarea soluţiilor de producere a energiei din surse regenerabile (RES) īn clădiri, care ar trebui să reprezinte 20 % din totalul consumului de energie al Uniunii Europene pānă īn anul 2020.

Economia de energie este parte integrantă şi esenţială a Strategei EU-27 pentru Schimbările climatice, de reducere a emisiilor de C02, de creştere a durabilităţii şi īmbunătățirea securității furnizării și competitivităţii. Strategia EU-27 are ca ţintă de realizat, reducerea pānă īn anul 2020 a emisiilor globale de gaze cu efect de seră cu cel puţin 20 % sub nivelurile din 1990 şi chiar cu 30 % īn eventualitatea īncheierii unui acord internaţional īn acest sens.

MISIUNEA  ACŢIUNILOR

Realizarea conjuncţiei dintre situaţia reală/existentă a potenţialului de lānă de oaie şi cerinţele pentru rezolvarea problemelor legate de asigurarea energetică eficientă a construcţiilor.

Identificarea soluţiilor şi variantelor de utilizare/prelucrare a lānii de oaie pentru construcţii durabile, ecologice accesibile fizic şi financiar şi care să asigure eficientizarea energetică a acestora (izolare termică).

Identificarea soluţiilor şi variantelor de utilizare/prelucrare a lānii de oaie pentru construcţii durabile, ecologice accesibile fizic şi financiar şi care să asigure eficientizarea energetică a acestora (izolare termică).

Cerinţele sunt de cadrul general european al dezvoltării sustenabile şi eficienţei energetice pe tot lanţul de producţie – exploatare, iar rezultatele acestor acţiuni trebuie să se concretizeze īn soluţii reale pentru a asigura posibilitatea realizării unor construcţii cāt mai durabile, eficiente energetic, ieftine şi nepoluante (ecologice).

Promovarea, mediatizarea īn randul populației și a producătorilor, a avantajelor oferite de termo-izolația din lānă.

Etapa cea mai importantă este cea care va asigura analiza și evaluarea potențialului național de cercetare-dezvoltare-inovare privind realizarea și integrarea produselor eco-inovative pe baza de lāna de oaie cu cadrul științific, tehnic, tehnologic și economic care va asigura valorificarea superioară a lānii atāt īn domeniul construcțiilor cāt și īn alte domenii precum medicină, cosmetice, agricultura (floricultura).


DOMENII DE UTILIZARE A LĀNII

Odată identificate cele mai performante direcții și rezultate de cercetare, procese tehnologice, tehnologii și produse noi, eco-inovative, va fi identificat și analizat potențialul național tehnologic și economic privind realizarea de produse noi, eco-inovative, pe baza de lānă de oaie, īn domeniul construcțiilor.

Toate acestea vor constitui și elementele unei baze de date structurate īn așa fel īncāt ele să trezească interesul tuturor celor interesați.

Vor fi proiectate și realizate variante de produse eco-inovative, cu rol de demonstrator/pilot, cu implicarea partenerilor și testate īn laboratoarele de specialitate, īn vederea integrării īn construcții, din perspectiva cerințelor Regulamentului (UE) nr.305/2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții.

Proiectul va analiza capacitatea de transfer și comercializare a rezultatelor din cercetare privind valorificarea integrată a resursei naturale de lāna de oaie și aplicabilitatea produselor eco-inovative īn domeniul construcțiilor, vizānd și realizarea unei baze de date specifice și a unei hărți a arealului sursei naturale de lāna de oaie. 

Baza de date se va adresa tuturor celor interesați: ministere, valorificatori primari ai resursei de lāna de oaie, administrații locale, asociații profesionale, consultanți pentru tehnologii, procese și produse specifice, producători de produse și constructori iar harta arealului existentei sursei naturale de lāna va defini mai exact potențialul zonal, regional sau la nivelul țării, corelat cu potențialul tehnic și tehnologic.

Piaţa lānii şi potenţialul de valorificare a rezultatelor CDI īn cadrul pieţei

Ultima etapă a proiectului va asigura elaborarea recomandărilor privind prioritățile de dezvoltare a capacității de transfer și comercializare a rezultatelor din cercetare privind valorificarea integrată a resursei naturale de lāna și aplicabilitatea produselor eco inovative īn domeniul construcțiilor.

Pe tot timpul derulării proiectului vor fi organizate dezbateri nationale și regionale ale documentelor rezultate cu principalii actori ai domeniului: companii/societăți comerciale, unități de cercetare-dezvoltare-inovare, autorități publice, ONG-uri.

Grupurile țintă vor fi chemate să ofere informațiile minimale necesare din economia reală, dar să și genereze constrāngerile specifice și să valideze analizele prospective ale sistemului dezvoltat.