PROIECT SECTORIAL
        Obiective        Prezentare        Rezultate        Parteneri        Contacte        Imagini        Harta

Identificarea, caracterizarea cantitativă şi calitativă, precum şi evaluarea potenţialului de furnizare, prelucrare şi exploatare a lānii de oaie ca material de construcţii sustenabil, ecologic, cu bune caracteristici de durabilitate şi de eficienţă energetică, atāt īn faza de prelucrare, cāt şi īn cea de exploatare pe īntreaga durată de viaţă a construcţiei (post-punere īn operă).

Obiectivele măsurabile sunt:
  • creşterea capacităţii de valorificare a resursei naturale de lānă de oaie romānească, prin:
-   analiza şi diagnoza situaţiei existente la nivel naţional, european şi internaţional privind producerea lānii brute (rase, caracteristici, cantităţi, colectare, sortare, spălare) analiza privind prelucrarea industrială, valorificarea resursei de lānă de oaie īn domeniile construcţii, produse farmaceutice, cosmetică;
-   elaborarea referenţialului privind realizarea de produse eco-inovative pe baza de lānă de oaie;
-   proiectarea, realizarea şi testarea produselor prototip cu rol demonstrativ, destinate construcţiilor.
  • creşterea capacităţii de transfer şi comercializare a rezultatelor obţinute  īn cercetare, prin evaluarea potenţialului naţional de cercetare-dezvoltare, transfer şi comercializare, a rezultatelor obţinute  īn cercetare privind realizarea şi integrarea produselor eco-inovative  īn domeniul construcţiilor;
  • elaborarea de direcţii strategice şi priorităţi de dezvoltare a sectorului producerii, prelucrării şi valorificării integrate a resursei naturale de lānă de oaie īn Romānia, prin:
-  realizarea bazei de date adresată potenţialilor beneficiari: ministere, administraţii locale, asociaţii  profesionale, crescători de ovine, producători din domeniile textile, construcţii, cosmetică, farmaceutică;
-   identificarea priorităţilor de dezvoltare adaptate sectorului naţional al producerii şi valorificării resursei naturale de lānă de oaie, şi punerea la dispoziţie factorilor decizionali, a direcţiilor strategice şi modalităţilor concrete de valorificare.
  • creşterea ponderii produselor cu valoare adăugată mare:
- utilizarea eficientă a fluxurilor laterale de sub-produse de la prelucrarea lānii romāneşti prin orientarea/reluarea dezvoltării cercetărilor privind extracţia şi purificarea lanolinei şi a derivaţilor acestora utilizabili ca ingrediente ale produselor cosmetice şi farmaceutice, la un nivel economic competitiv, īn relaţie cu dezvoltarea infrastructurilor de cercetare şi a capacităţilor de producţie, cu stabilirea unei perspective şi a unor priorităţi;
-   precizarea unor domenii prioritare spre care să se orienteze viitoarele parteneriate cercetare-industrie, īn relație cu dezvoltarea infrastructurilor de cercetare, cu introducerea și dezvoltarea mijloacelor specifice de realizare a transferului tehnologic, inovării, capacităților de producție din industriile de profil.